RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Miloslav Tejc

 

1907 Brno

O autorovi

Vlastní ateliér provozoval od roku 1932. Mezi lety 1963 a 1969 působil, už s profesorským titulem, jako děkan Stavební fakulty VUT v Brně.
Projektoval především evangelické kostely: Břeclav (1933), Brno-Židenice (1935), Brno-Husovice (nerealizovaný návrh, 1936), Rožnov pod Radhoštěm (nerealizovaný návrh, 1941), Teplice (1948).

Stavby na jiných místech

Kostel ČCE v Židenicích v Brně (1934-1935)

Zmínky

Locker, Jan; Meziválečná sakrální architektura; FF MU, Brno, 2006 (bakalářská práce)

Atlová, Blanka; Možnosti studia evangelické sakrální architektury; in: Lidé města, roč. 11, 3/2009; FHS UK, Praha, 2009

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Prostor:
www.prostor-ad.cz

Stavby autora

[IMG]

1934 Fara církve českobratrské evangelické

[IMG]

1948 Kostel českobratrské církve evangelické