RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Johannes Baader

 

1875 Stuttgart

1955 Adldorf

O autorovi

Při studiu architektury se vyučil i kameníkem. Baaderovu osobnost nelze vměstnat do běžných kategorií – své stavitelské koncepty nazýval „duchovní architekturou“ a jeho architektonickou činnost charakterizoval přesah do filozofie a umění. V rámci svého eklektického přístupu se inspiroval Nietzscheho vitalismem i idejí nadčlověka, vycházel také z východního i západního mysticismu. Jeho poněkud megalomanská nátura se podepsala pod tím, že většina jeho utopických návrhů – jako třeba 1500 metrů vysoký naddenominační Světový chrám z roku 1906 – zůstala pouze na papíře. V roce 1911–1912 vytvořil taktéž nerealizované návrhy zoologické zahrady. Spíše než jako architekt se tak Baader možná proslavil jako dadaista, třebaže ani tyto dvě oblasti nejsou u něj zcela v rozporu – ani v rámci tohoto uměleckého směru se totiž Baader od architektury zcela neodklonil, jak dokládá jeho artefakt zvaný Plasto-Dio-Dada-Drama, vystavený v roce 1920 na Prvním mezinárodním dadaistickém veletrhu v Berlíně. A právě v roli dadaisty se se svým Dadatournee – tentokráte už nijak spjatým s architekturou – mihl i historií Teplic.

Články

Johannes Baader a jeho Dadatournée v Teplicích

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
de.wikipedia.org

archINFORM:
eng.archinform.net