RSS Facebook

Článek 

Dům U Císařského pozdravu - stavebně-historický průzkum

08. 12. 2013 | autor: Jan Hanzlík

Výstavbě obchodního centra Fontána v říjnu 2011 zbytečně ustoupil klasicistní dům "U Císařského pozdravu" na náměstí Svobody i sousední dům "Erzherzogerin Valerie".

S demolicí domu již v přípravné fázi OC Fontána nesouhlasily orgány památkové péče (a to jak Národní památkový ústav, tak památkář magistrátu města) a podmínka, stanovující zachování obou domů byla dokonce obsažena ve vydaném stavebním povolení. Investor uváděl, že na dům čp. 40 existuje demoliční výměr z počátku 90. let, památkářům ho však nikdy nebyl schopen doložit. Pro památkáře tak vyrobil verzi, kdy v rámci OC Fontána jsou zachovány fasády obou domů čp. 40 a čp. 42, kterou schválili. 27. října 2011 navštívil staveniště vedoucí stavebního úřadu Ing. Oldřich Lukeš a nařídil okamžitou demolici domu čp. 42 s termínem provedení do 4 dnů (jde o nařízení odstranění stavby dle § 129, odst. 1 stavebního zákona). Jako zástupce investora byl jednání přítomen též statik Ing. Jan Kuncl, který trval na odstranění obou domů. Dům čp. 40 (Císařský pozdrav) byl stržen na základě zázračně nalezeného demoličního výměru z 90. let. Na stav domu existovaly dva statické posudky, z nichž jeden, financovaný investorem, mluvil o nutnosti stržení a druhý, pořízený památkáři, mluvil o možnosti rekonstrukce. Zarážející je, že stavební úřad záležitost nijak nekonzultoval s památkáři, je evidentní, že zájem na zachování hodnotných domů šel stranou. Proč místo okamžité demolice nenařídil stavební úřad udržovací práce? Stejně tak je neobvyklé, že posledních 20 let stavební úřad stav domů nijak nereflektoval a nyní měly být pryč do čtyř dnů.

O tom, že se nejednalo o blbou barabiznu, ale skutečně hodnotný historický dům, který byl součástí tváře centra Teplic, se můžete přesvědčit v jeho stavebně-historickém průzkumu, který byl zpracován v roce 1996. Potvrzuje, že jde o klasicistní novostavbu, zbudpvanou po požáru roku 1793. Klasicistní novostavba tak byla jedním z domů, které pocházejí z doby největšího rozkvětu lázeňských Teplic, i tento dům spoluvytvářel tvář Salonu Evropy. Tvář, kterou zdá se pomalu mažeme.

Stavebně-historický průzkum obsahuje zaměření domu se stavebně-historickým vyhodnocením jednotlivých konstrukcí a unikátní fotografie - jedny z posledních z interiéru.