RSS Facebook

Karta stavby 

Nové nádraží v Duchcově

 
Teplická 150 | Duchcov 1277
Autor:
Jiří Hyliš - (SÚDOP)
Účel stavby:
Dopravní stavba
Výstavba:
1962 - 1969
Sloh:
bruselský sloh, brutalismus
O stavbě

Postup důlní činnosti v okolí Duchcova si vyžádal i likvidaci železniční tratě Duchcov–Bílina, která byla nahrazena vybudováním nové přeložky tratě Teplice v Čechách – Most. Na samém okraji katastru Duchcova tak vznikla nová železniční stanice. Předběžný návrh nové budovy vznikl již v roce 1962, avšak realizace prací byla proti původnímu plánu opožděna až do roku 1969. Podle plánu arch. Jiřího Hyliše ze Státního ústavu dopravního projektování byla navržena moderně pojatá velkorysá stavba výpravní budovy s restaurací a samostatným obytným domem pro zaměstnance dráhy. Navržena byla půdorysně šestiboká stavba skeletové konstrukce s prosklenou halou, pokladnami a nádražní restaurací. Hala nádraží je opatřena působivým stropem, jejž tvoří osnova tří rovnoběžných svazků přímek, takže je dělen na trojúhelníková pole, z nichž každé je opatřeno plechovým trojbokým jehlancem s různou mírou vyklonění, a při pohybu halou tak vytváří specifickou proměnlivou geometrickou estetiku.

Objekt je bezmála intaktně dochovanou ukázkou uplatnění „bruselského“ designu šedesátých let. Od roku 2018 je památkově chráněn.

Společně s nádražím v Duchcově vznikly souběžně další zajímavé železniční stavby stanic v Bílině a Oldřichově.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Pavlíková, Marta; budova vlakového nádraží č. p. 1277; 2009; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Hanzlík, Jan; Bureš, Jiří; Duchcov///Dux: moderní architektrura Vyd. 1., Duchcov: Pro Muzeum města Duchcova připravilo vyd. NIS Teplice, 2014; 36 s.

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=20038102&action=element&presenter=ElementsResults

[IMG]

Celkový pohled na nádraží

Foto: Jan Hanzlík 10/2011

[IMG]

Interiér stanice

Foto: Jan Hanzlík 10/2011

[IMG]

Strop haly

Foto: Jan Hanzlík 10/2011

[IMG]

Interiér stanice

Foto: Jan Hanzlík 10/2011

[IMG]

Interiér stanice

Foto: Jan Hanzlík 10/2011

[IMG]

Interiér stanice

Foto: Jan Hanzlík 10/2011

[IMG]

Fotografie interiéru po dostavbě

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

Fotografie interiéru po dostavbě

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

Pracovní kolektiv stanice v době jejího otevření

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

Půdorys 1. patra

Zdroj: archiv stavebního úřadu Duchcov

[IMG]

Situace

Zdroj: archiv stavebního úřadu Duchcov

[IMG]

Nerealizovaná varianta většího nádraží

Zdroj: archiv stavebního úřadu Duchcov

[IMG]

Pohled - nerealizovaná varianta

Zdroj: archiv stavebního úřadu Duchcov