RSS Facebook

Karta stavby 

Lidové sprchové lázně

 
Benešovo náměstí | Teplice - centrum (bez čp.)
Autor:
Franz Kästner
Účel stavby:
Lázeňská stavba
Výstavba:
1903 - 1905
Sloh:
secese
Historický název:
Volksbrausebad
O stavbě

Na počátku 20. století nebyla ještě koupelna s teplou vodou bežnou výbavou domácností. Proto město nechalo vystavět budovu veřejných sprchových lázní, kterou městský architekt Kästner pojednal v jednoduchém secesním stylu. Budova ve vnitrobloku mezi Benešovým náměstím a Masarykovou ulicí dodnes stojí, není však využívána.

Kde stavba stojí

Mapy.cz

Prameny a literatura

SOkA Teplice, AMT kt. 505 (plány budovy)

[IMG]

Sprchové lázně, pohlednice

Zdroj: soukromá sbírka

[IMG]

Výkres fasády

Zdroj: Státní okresní archiv Teplice

[IMG]

Půdorys přízemí

Zdroj: Státní okresní archiv Teplice