RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Alfreda Urbacha

 
Vrchlického | Teplice - centrum 1093
Giselastrasse, Richard Wagner Strasse
Autor:
Oskar Marmorek
Stavitel:
Johann David Ferber
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1903
Sloh:
geometrická secese
Aktuální název:
Úřad práce, pracoviště SSP
O stavbě

Vídeňský architekt Oskar Marmorek byl v roce 1903 osloven továrníkem Alfredem Urbachem ke zpracování projektu jeho vily. Výsledkem byl dům ve stylu vídeňské geometrické secese, k němuž zpracoval prováděcí plány teplický stavitel Joh. David Ferber. Vzhledem k rozsáhlým stavebním úpravám, provedeným v pozdějších letech na domě, lze původní stavbu už jen těžko vystopovat. Během přestaveb byly zlikvidovány čtyřy rizality, okna byla přebudována do jednotných rozměrů a celá budova byla zvýšena a zřejmě i rozšířena. I tak lze mezi dispozicemi a fasádami z roku 1903 a těmi současnými stále vysledovat podobnost.

Za socialismu sloužil dům jako zdravotní středisko, nyní v něm sídlí pobočka Úřadu práce.

[IMG]

pohled na fasádu z dnešní Vrchlického ulice

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

pohled ze zahrady

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

pohled z dnešní Potěminovy ulice

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

půdorys vstupního patra

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

situace

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

současný stav

Foto: NPÚ