RSS Facebook

Karta stavby 

Dům družstva "Bytová péče"

 
Alejní | Teplice - centrum 2410
Die Allee, Alleegasse, V Alejích
Autor:
Alois Vavrouš
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1931
Sloh:
česká avantgarda, organický expresionismus
Historický název:
Nájemný dům v Teplicích-Šanově, dům "Na Stráži"
O stavbě

Výrazný rohový nájemní dům je ukázkou české architektury v meziválečných Teplicích. Dům nechalo postavit české bytové družstvo "Bytová péče". I veškerá administrativa k tomuto domu byla vyřizována v češtině, což nebylo v německých v Teplicích časté. Družstvo si také našlo stavitele z Prahy - libeňského Aloise Vavrouše.
V domě jsou malometrážní byty - vždy kuchyně a pokoj, jedná se tedy vlastně o sociální bydlení, z domu jde cítit česká sociálně orientovaná avantgarda. Dům přesto nezapře ani nečekanou a možná nechtěnou inspiraci německým expresionismem, odkazuje na něj právě prvek nárožní věže, vysunuté balkony a proudnicově tvarované stěny lodžií. Dům byl původně osazen českým nápisem "Na Stráži", ten ale nejspíše zmizel po obsazení Sudet Třetí říší. Zajímavým sourozencem tohoto domu je dům B. Holovského v Praze na Vinohradech od stejného autora.

Paralely

Činžovní a obchodní dům B. Holovského, týž autor, Praha-Vinohrady

Možné předobrazy
Einsteinova věž v Postupimi (Erich Mendelson)

[IMG]

nárožní pohled

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

perspektivní skica

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

čelní pohled z doby krátce po výstavbě, budova je opatřena nápisem "NA STRÁŽI""

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

dvorní pohled z doby krátce po výstavbě

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

fotografie v původním kontextu Myslivecké ulice

Zdroj: NPÚ

[IMG]

lodžie, vlevo okna z 30. let, vpravo okna z třetího tisíciletí

Foto: Lukáš Janšta, 05/2010

[IMG]

pohled do schodišťového prostoru z doby krátce po výstavbě

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

pohled do schodišťového prostoru z doby krátce po výstavbě

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

půdorys 1. patra

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

Výřez z půdorysu 1. patra

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

fasáda do Alejní ulice

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

razítko družstva

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, foto: NPÚ

[IMG]

Činžovní a obchodní dům B. Holovského na Vinohradech, tentýž autor, paralela teplického domu

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.