RSS Facebook

Karta stavby 

Dům kultury

 
Mírové náměstí | Teplice - centrum 2950
Autor:
Karel Hubáček - (SIAL)
Spoluautor:
Otakar Binar - (SIAL)
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1977 - 1986
Sloh:
postmoderna
Historický název:
Kulturní a společenské středisko
O stavbě

Dům kultury a související výstavba v okolí, zahrnující revitalizaci bloku mezi Krupskou a Mírovým náměstím a úplně nové řešení prostorů za DK až k Papírové ulici, představovala po letech nešťastných demolic návrat k promyšlenému plánování města. Tvar domu je dán především funkcí - hmoty sálů předurčují vnější tvar. Výraz je úsporný, navzdory dobové tendenci k monumentalitě je dům "nahatý". Jádrem objektu je koncertní sál, pečlivě navržen na přesně stanovenou dobu dozvuku a další akustické vlastnosti. Doplněn je víceúčelovým společenským sálem. V zadním traktu jsou místnosti, určené ke klubovým společenským aktivitám.
Nosný systém budovy tvoří železobetonové prefabrikované sloupy a ocelové průvlaky.
Součástí projektu bylo i užité umění v interiéru, z nějž jsou zřejmě nejzajímavější mobilně-akustické dílo Vratislava Nováka ve schodišťovém prostoru a skleněný sloup Vladimíra Procházky.
Autor návrhu Karel Hubáček se oficiálně nesměl na projekci podílet a tak se výstavby účastnil jen jako autorský dozor.

Kolonáda před domem kultury je zpracována v samostatné kartě stavby.


O tom, jak Dům kultury přijímali soudobí architekti, se můžete dočíst v jedné ze studií.

Publikováno v:

Dům kultury a Kolonáda v Teplicích. In Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. 1988, 3, s. 18. [článek]

[IMG]

pohled z parku

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

zadní "přísné" průčelí

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

různí architekti SIALU - Hubáček, Brix, Suchomel

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

Snímek po dostavbě

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 18

[IMG]

skica Otakara Binara k návrhu kolonády ke kulturnímu domu

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 18

[IMG]

snímek modelu

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 18

[IMG]

půdorys přízemí a koncertního sálu

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 18

[IMG]

řez

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 18

[IMG]

koncertní sál

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 18

[IMG]

mobil Vratislava Nováka

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 18

[IMG]

vize celého řešeného prostoru

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 18