RSS Facebook

Karta stavby 

Věžové domy za nemocnicí

 
Bratislavská | Teplice - Řetenice 424 a 425
Eichlerstrasse
Spoluautor:
Milan Míšek - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Spoluautor:
Jan Kouba - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1965 - 1967
Sloh:
pozdní moderna, brutalismus
O stavbě

Dva věžové domy jsou zamýšleny jako dominanta dokončovaného řetenického sídliště. Oproti sériově projektovaným panelákům jsou však tyto domy značně atypické a nezapřou výtvarné ambice autorů. První atypičností je pískovcový obklad, a to jak v přízemí v podobě malých obdélných dlaždic, tak na celou výšku severních a jižních fasád, což byl v době typizovaného stavebnictví neobvyklý počin. Výtvarný záměr také prozrazují lichoběžníkové balkony, v jejichž tvarech slyšíme ozvěny "bruselské" doby. Inspiraci dílem francouzského architekta Le Corbusiera zase nezapřou železobetonové "nohy" v přízemí, na které jsou celé objekty vysazeny tak, aby parter zůstal co nejvíce průchozí. Domy při své návštěvě Teplic osobně pochválil i prezident ČSSR Gustáv Husák. Naštěstí se zatím nikdo nerozhodl domy zateplit a zakrýt tak pískovcový obklad a další detaily omítkou v meruňkovém odstínu.


O projektu věžáků se zmiňují architekti v následujících rozhovorech:

  • Rozhovor s Milanem Míškem na našem webu
  • Rozhovor s Janem Koubou a Milanem Míškem v publikaci Husákovo 3+1, kde se mimojiné dozvíte:

    Při projektování řetenických věžáků jsme měli s Honzou velký malér, protože jsme si dovolili vnitřní stěny panelů v bytech omítat. Vybraná četa zasloužilých stachanovců si začala stěžovat přes média strany a vlády, jak je možné, že architekti navrhují bytové stavby s omítkami a navíc s použitím venkovních pískovcových obkladů, což byl v té době obrovský prohřešek. Mluvíme o Řetenicích, kde jsou dva věžáky na železobetonových nohách, na svou dobu dosti výjimečné stavby. Protože tehdy ještě neexistovaly zvedací prostředky, montáž probíhala pomocí tzv. labutí šíje. Tak to tedy vypadalo na dost vážný prohřešek! V říjnu roku 1971 ale přijel do Teplic na nějakou konferenci do Sklo Unionu Gustáv Husák. A protože tam neměli dost důstojný prostor pro slavnostní oběd, pohoštění připravili v restauraci Perla na řetenickém sídlišti v sousedství věžáků. A Husák tehdy prohlásil: vidíte soudruzi, tohle je vzor socialistické výstavby! Ptal se, kdo to navrhoval, a my jsme byli pošimráni a především zachráněni. Právě na počátku 70. let se tato výstavba dokončovala. Tehdy se nám také podařilo přes Fond výtvarných umělců a architekty získat spolupráci sochaře Vladimíra Preclíka (který byl tehdy na indexu). Preclík pro toto sídliště zhotovil centrální plastiku v prostoru atria.

Paralely

Dům hotelového bydlení "Boží prst"

Chomutovské "Experimenty"

Možné předobrazy

Le Corbusierovy Unités d'habitation (Marseille, Firminy, Nantes)

Sídliště v Řetenicích

Sídliště v Řetenicích bylo projektováno od konce padesátých let jako první komplexní projekt moderního sídliště v Teplicích. Celou projekci prováděl kolektiv autorů Krajského projektového ústavu, zpočátku pod vedením architektů Moravce a Vejla, později se do projektu přidali mladí architekti Milan Míšek a Jan Kouba.

Další projekty v rámci řetenického sídliště:

Středisko občanské vybavenosti za nemocnicí

Experimentální bytový dům Duchcovská-Libušina

Publikováno v

Středisko občanské vybavenosti Za Nemocnicí. In Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. 1971, 5, s. 212. [článek]

Kol. autorů. 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem. Vydal Krajský projektový ústav Ústí nad Labem, 1970, s. 32. [kniha]

Literatura

KOUKALOVÁ, Šárka. Rozhovor s Janem Koubou a Milanem Míškem v Teplicích. In Kol. autorů. Husákovo 3+1 : Bytová kultura 70. let. 1. vyd. Praha : VŠUP, 2007. s. 368. [příspěvek]

[IMG]

pohled na domy z atria střediska občanské vybavenosti, v popředí plastika Vladimíra Preclíka

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

fotografie modelu i se střediskem občanské vybavenosti

Repro z: kol. autorů. 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem

[IMG]

fotografie domů krátce po dostavbě

Repro z: kol. autorů. 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem

[IMG]

situace domů se střediskem vybavenosti

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. 1971, 5, s. 212.

[IMG]

pohle na domy od západu

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

pohled na domy od jihovýchodu

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

severní stěna domu s lichoběžníkovými balkony a pískovcovým obkladem

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

pohled do parteru domů

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

plastika Zdeňka Veselého

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

Znak Okresního bytového podniku, nastříkaný na pískovcové mozaice, jako by vycházel i ze vzhledu těchto domů

Foto: Jan Hanzlík 07/2011