RSS Facebook

Karta stavby 

Městské divadlo (1874-1919)

 
U Císařských lázní | Teplice - centrum
Königstrasse, Královská třída, Klementa Gottwalda
Autor:
Bernhard Schreiber
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1872 - 1874
Sloh:
historismus, neorenesance
Historický název:
Stadttheater
Lidový název:
staré divadlo, vyhořelé divadlo
O stavbě

Narůstající kulturní život v Teplicích už v polovině 19. století vyvolal potřebu nové divadelní budovy. Iniciátorem výstavby nového divadla byl především teplický radní Dr. Franz Stradal, který tuto myšlenku vytrvale prosazoval. O výstavbě nového divadla rozhodlo zastupitelstvo v květnu 1871. Pro tento účel byla vytvořena komise, která absolvovala exkurzi po 16 nových divadelních budovách po celém Německu a Rakousku, na jejímž základě byl sestaven požadovaný stavební program - činoherní sál s 800 místy a dvěma galeriemi a bufet s přístupem na terasu, spojenou s lázeňským parkem.

Projekt na divadlo byl vybrán formou vyzvané soutěže, jejíž uzávěrka byla stanovena na 30. 12. 1871. Ze tří vyzvaných architektů však včas svůj projekt doručil pouze jeden - B. Schreiber. Později dodal projekt i teplický architekt Adolf Siegmund.

Občas narazíme na informaci, že autory návrhu divadla byli architekti Josef Turba a Josef Zítek. Ve skutečnosti však působili pouze jako porotci v soutěži a doporučili právě Schreiberův projekt k realizaci.

Divadlo bylo slavnostně otevřeno 21. 5. 1874 představením hry Heinricha Laubeho "Die Karlsschüler".

Teplice tak obdržely výstavní budovu v novorenesančním slohu. Přízemí bylo členěno bosáží a v hlavním průčelí do Královské třídy byla umístěna vysoká sloupová lodžie. Dominantou budovy byla provazištní věž nad jevištěm. Před jižním průčelím se nacházela oblíbená prostorná terasa se schody z parku. Hlediště mělo nakonec pouze 563 míst k sezení.

Na architektuře divadla je vidět silný vliv architektonických teorií tehdy velmi respektovaného historizujícího architekta Gottfrieda Sempera, které shrnul v řadě svých spisů (asi nejdůležitější z nich je Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten).

Divadlo sloužilo 45 let, v noci na 1. září 1919 jej požár zničil natolik, že bylo rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě divadla nového podle návrhu Rudolfa Bitzana.


Schreiber navrhl kromě teplického divadla i Albertovo divadlo v Drážďanech, které se mu architekturou velmi podobalo.

Literatura

HILMERA, Jiří. Česká divadelní architektura. Divadelní ústav, Praha, 1999.

Výskyty v jiných databázích

Databáze divadel:
www.theatre-architecture.eu

[IMG]

pohled z tehdejší Königstrasse (U Císařských lázní)

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

pohled z tehdejší Königstrasse (U Císařských lázní)

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

pohled z tehdejší Königstrasse (U Císařských lázní) den po požáru

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

východní průčelí

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

divadlo s kolonádou

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

uspořádání hlediště

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

fotografie po požáru v roce 1919

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

fotografie po požáru v roce 1919

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

fotografie po požáru v roce 1919

Zdroj: theatre-architecture.eu

[IMG]

demolice divadla po požáru v roce 1919

Zdroj: theatre-architecture.eu