RSS Facebook

Karta stavby 

Německá agrární a průmyslová banka

 
Seifertova | Bílina - centrum 108
GPS: 50°32'45.938"N, 13°46'24.897"E
Autor:
Adolf Foehr
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1924
Sloh:
neoklasicismus
Historický název:
Deutsche Agrar- und Industriebank
O stavbě

Na rozdíl od Teplic, kde jeho projekt Živnostenské pokračovací školy zůstal nerealizován, v Bílině po sobě významný německý architekt Adolf Foehr zanechal i výraznou hmatatelnou stopu – do architektonických dějin města se zapsal dodnes stojící pobočkou Německé agrární a průmyslové banky, jejíž vznik se datuje přibližně do roku 1924.

Neoklasicistní budova dokládá Foehrův tradicionalistický styl ještě před jeho zjednodušením na přelomu dvacátých a třicátých let (tak jak se projevil třeba již na zmíněném návrhu Živnostenské pokračovací školy) a charakterizuje ji symetrický půdorys, dominantní nárožní šestiboký arkýř se zvonovou stříškou, mírně ozdobné konzoly pod balkonem, umístěným symetricky nad klenutým vchodem, úzká dvojdílná a trojdílná okna, hladká fasáda, v prvním patře mírně zplastičtěná bosovanými obdélníky, a mansardová střecha, do níž jsou zapuštěna jednak klenutá vikýřová okna, jednak opět symetricky nad vchodem umístěný trojúhelný tympanon. Osu souměrnosti průčelí vytváří úzká trojdílná okna v prvním a druhém patře nad klenutým vchodem.

Stavbu dnes hyzdí dosti zchátralé okolí, fotografie současného stavu budovy samotné však svědčí o tom, že alespoň její exteriér se dodnes zachoval v téměř nezměněné podobě.

[IMG]

Současný stav

Foto: Petr Štádler 06/2014

[IMG]

Současný stav

Foto: Petr Štádler 06/2014

[IMG]

Původní stav

Zdroj: Bauten und Entwürfe aus Fünfundzwanzig Jahren Architekt Baurat Adolf Foehr, 1934