RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Max Loos von Losimfeldt

 

1858 Třeboň

O autorovi

Pocházel z rakouského šlechtického rodu. Někteří jeho příbuzní jsou pochováni na Olšanských hřbitovech v Praze. Od roku 1890 byl městským architektem v Ústí n. L., kde si v roce 1891 vzal Marii, členku vlivného měšťankého rodu Hellerů, jejich svědkem byl ústecký architekt Karl Rehatschek. Po roce 1895 již provozoval soukromou praxi v Teplicích-Šanově.
Unikátní je jeho slohový vývoj, kterým prošel za svůj poměrně dlouhý profesní život. Začínal ve stylu historismu, tedy ve stylu, který kopíruje prvky tradičních architektonických slohů (v Teplicích čerpal především z renesance a baroka). Asi nejhezčí ukázkou jeho tvorby z tohoto období je Lipový dvůr. Po přelomu století byli mnozí architekti osloveni novým slohem - secesí, do Teplic importovanou vídeňskými architekty. Loos v tomto duchu navrhl několik vil, především v Šanově. Po první světové válce se v architektuře udála malá revoluce a nastoupila moderní architektura. M. Loos se do tohoto proudu směle zapojil a je autorem těch nejpozoruhodnějších teplických domů ve stylu expresionismu a funkcionalismu. Vzhledem k jeho pokročilému věku v období první republiky však zůstává otázka, nakolik je skutečně autorem všech pozdních návrhů jeho kanceláře nebo zda jeho práci nezastali jeho mladší spolupracovníci. Za všechny jmenujme Palác Concordia či dvojdům v Kollárově ulici.

Stavby v ústeckém okrese

www.usti-aussig.net

Stavby na jiných místech

Knihovna v Chebu

Stavby autora

[IMG]

1898 Lipový dvůr

[IMG]

1930 Bytový dvojdům v Kollárově ulici

[IMG]

1931 Palác pojišťovny Concordia