RSS Facebook

Karta stavby 

Liebiegovy a podmokelské domky v Duchcově

 
Duchcov
Autor:
Adolf Siegmund - (Teplická stavební společnost)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1871
Sloh:
nádražní styl, historismus
Historický název:
kolonie Duchcovského uhelného spolku
O stavbě

Náhlý rozmach uhelného dolování, který umožnila výstavba železnice, znamenal zvýšenou poptávku po pracovní síle a vyvolal příchod nových obyvatel. Novým stavebním typem, který se zde objevil, byly hornické kolonie. Ve svých počátcích šlo o velmi nuzná obydlí, která poskytovala dělnickým rodinám jen to nejnutnější. Jako první vznikla v Duchcově kolonie společnosti Duchcovsko-podmokelské dráhy (Dux-Bodenbacher Einsenbahn, DBE), která byla vybudována dle plánů schválených v roce 1871. Situována byla za zámeckou zahradou, zcela mimo městskou zástavbu.

Do svažitého terénu byla projektována soustava přízemních zděných domů s nízkými sedlovými střechami. Bytové jednotky byly jednoprostorové, vždy dva byty měly společný vstupní otvor a zádveří. Součástí kolonie byl hostinec, obchod, opatrovna (školka), ošetřovna a márnice. V těsném sousedství této kolonie, lidově zvané Podmokelské domky, byla v roce 1873 projektována kolonie Duchcovského uhelného spolku (Duxer Kohlen Verein), zvaná Liebiegovy domky, která sestávala z pěti domů řazených podélně při okresní silnici Duchcov–Osek. Byty kolonie byly dvouprostorové, tvořené kuchyní a obytným pokojem; zádveří, komora a suchý záchod byly umístěny ve dvorním vstupním rizalitu. Kolonie byla zbořena v 70. letech 20. století.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Článek v seriálu

Bureš, Jiří; Od hornického baráku k zahradnímu městu – typologie hornického obydlí v Duchcově; 2011

Literatura

HANZLÍK, Jan a BUREŠ, Jiří. Duchcov///Dux: moderní architektrura. Vyd. 1. Duchcov: Pro Muzeum města Duchcova připravilo vyd. NIS Teplice, 2014. 36 s.

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=19937902&action=element&presenter=ElementsResults

[IMG]

Liebiegovy domky

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Liebiegovy domky

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Liebiegovy domky

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Liebiegovy domky před demolicí

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Liebiegovy domky před demolicí

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Liebiegovy domky, interiér

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Liebiegovy domky, stavební dokumentace

SOkA Teplice

[IMG]

Obě kolonie na ortofotomapě z 50. let

kontaminace.cenia.cz