RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Adolf Siegmund

 

1831 Teplice

1916 Teplice

O autorovi

Příslušník teplické patricijské rodiny, činné ve městě již od počátku 18. století. Byl jedním z prvních technicky vzdělaných lidí (dosáhl titulu inženýra). Začínal jako drážní a posléze důlní inženýr. Se svými společníky (mj. svým bratrem Heinrichem Ottem a architektem Josefem Staňkem založili Teplickou stavební společnost, která prováděla ve městě řadu stavebních zakázek, mj. Jubilejní kašnu (dnes známa jako tzv. Kolostujova kašna, 1862),  neorenesanční přestavbu Císařských lázní (1870 - 1872), novou radnici (1885), Muzikantský dvůr („Lověna“), novou budovu klasického gymnázia (dnes obchodní akademie) nebo školní budovu v Alejní ulici. 
Jako porotce se zúčastnil architektonické soutěže na ústecké městské divadlo a Umělecko-průmyslové muzeum v Liberci.
V roce 1896 byl zvolen starostou města, od roku 1879 byl liberálním poslancem za Teplice a Ústí nad Labem  ve Sněmu království Českého. 

Stavby autora

[IMG]

1871 Liebiegovy a podmokelské domky v Duchcově

[IMG]

1886 Nová radnice

[IMG]

1894 Německé klasické gymnázium (Obchodní akademie)