RSS Facebook

Karta stavby 

Hraniční orientační sloup v bývalé Mohelnici

 
Krupka - Mohelnice
Müglitz
GPS: 50.7424972N, 13.8627861E
Autor:
Josef Havlíček
Účel stavby:
Pomník
Výstavba:
1927
Sloh:
rondokubismus, purismus
O stavbě

Hraniční sloupy, jejichž autorem je architekt Josef Havliček a sochař Bedřich Stefan, se začaly objevovat u československých hranic na přelomu 20. a 30. let minulého století. Netradiční mezníky ve tvaru vlajky, kterou doplňoval i státní znak, se postupně staly symbolem předválečné republiky. Jak poznamenávají sami autoři v průvodním dopise k návrhu: "Považovali jsme za správné, aby sloup byl dosti masivní, v řešení znaku vlasti konservativní a heraldický, jak se sluší na mocenské postavení naší republiky a celkem tvaru elegantního, spíše než neohrabaně výtvarného." Návrh pochází z let 1923-1924 (vznikl tedy ještě v průběhu architektových studií), kdy Havlíček obeslal spolu s B. Stefanem (autorem litinového státního znaku) soutěž vypsanou za tímto účelem ministerstvem veřejných prací návrhem s heslem "Č.S.R." Po roce 1938 byly německými úřady sloupy systematicky ničeny a odstraňovány. Každý sloup vážil cca 140 kg a byl vyroben z lisovaného ocelového plechu. Státní znak byl litinový a barvy smaltované.

Také některé hraniční přechody v teplickém okrese byly osazeny těmito sloupy. Na svém místě se však zachoval pouze tento sloup v Mohelnici. Přesto se o jeho existenci dlouho nevědělo - ležel povalený nedaleko svého původního stanoviště. Opraven a osazen na původní místo byl péčí krupského vojenského spolku v roce 2008 a je tak znovu připomínkou bouřlivých dějin našeho regionu. Zaniklou vesnici Mohelnice/Müglitz již kromě něj připomíná jen mostek a zbytky sklípků.

Kde stavba stojí

Mapy.cz

Literatura

HAVLÍČEK, Josef. Návrhy a stavby. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1964
VOBORNÍK, Petr. Hraniční orientační sloupy Č.S.R.: vznik a vývoj symbolu samostatného československého státu. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2013

Články o historii sloupů

Text na serveru Fronta.cz

Text z časopisu 21. století

[IMG]

stav v roce 2017

Foto: Jan Hanzlík 07/2017

[IMG]

stav v roce 2017

Foto: Jan Hanzlík 07/2017

[IMG]

stav v roce 2017

Foto: Jan Hanzlík 07/2017

[IMG]

Pracovní náčrtek vítězného návrhu

VOBORNÍK, Petr. Hraniční orientační sloupy Č.S.R.: vznik a vývoj symbolu samostatného československého státu.

[IMG]

Návrh umístění hraničního sloupu v krajině

HAVLÍČEK, Josef. Návrhy a stavby.