RSS Facebook

Karta stavby 

Nová radnice

 
náměstí Svobody | Teplice - centrum 2
Marktplatz, Adolf Hitler Platz, náměstí Generalissima Stalina, náměstí Karla Marxe
Autor:
Adolf Siegmund - (Teplická stavební společnost)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1865 - 1886
Sloh:
neorenesance, přesná renesance
Aktuální název:
Magistrát města Teplice
O stavbě

V šedesátých letech 19. století postavilo město neorenesanční budovu městské správy a spořitelny, o dvacet let později výrazně rozšířenou ve stejném slohu. Původní budovu spořitelny tvořilo západní křídlo s pěti osami ve fasádě, se vstupem ve zvýrazněné třetí ose. Po demolici domu U Zlatého hroznu byl k této budově přistaven předsunutý ústřední trakt, vrcholící štítem se sochou herolda a další křídlo do ulice U Radnice, souměrné s původní spořitelnou. Stylově budova odpovídá tendencím přesné renesance, kterou architekt Siegmund spolehlivě ovládal. Do určité míry lze hovořit i o inspiraci rundbogenstilem.

[IMG]

současný stav

Foto: Marta Pavlíková 07/2017

[IMG]

Historická fotografie

SOkA Teplice, archiv města Teplice