RSS Facebook

Karta stavby 

Hornická kolonie v Duchcově

 
Malá Okružní | Duchcov
Autor:
Jindřich Freiwald - (Freiwald - Böhm)
Spoluautor:
Jaroslav Böhm - (Freiwald - Böhm)
Spoluautor:
František Janda
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1924
Sloh:
česká moderna
Historický název:
Státní hornická kolonie, kolonie V Bažantnici
O stavbě

Kolonie je spolu s nedalekým gymnáziem dokladem toho, že Duchcov byl na Teplicku ohniskem české architektury.

Celá kolonie byl nový urbanisticko-architektonický návrh, inspirovaný anglickými zahradními městy. Sestavena je z několika druhů typových domů, navrženými ateliérem Freiwald-Böhm, ze kterých sestavil zastavovací plán architekt a urbanista František Janda. Investorem bylo Ministerstvo veřejných prací, oddělení pro sociální péči hornickou, které typové projekty domů odkoupilo a následně použilo i na jiných místech, mimojiné ve Rtyni nad Bílinou. Pro kancelář Freiwald-Böhm to byl jeden z prvních projektů vůbec. Kolonie měla původně být ještě o několik ulic větší, projekt ale nebyl nikdy dokončen v celém rozsahu.

Schéma: ulice - dům - zahrada - obslužná komunikace - zahrada - dům - ulice.

Domy jsou dekorovány geometricky, v souladu se zásadami české moderny, lehce ovlivněné kubismem.

Kolonie je jednou z mnoha podobných komplexů, které byly na Teplicku zbudovány, postupně chceme celou sbírku doplňovat.

Kde kolonii najdete

Mapy.cz

Článek v seriálu

Bureš, Jiří; Od hornického baráku k zahradnímu městu – typologie hornického obydlí v Duchcově; 2011

Literatura

HANZLÍK, Jan a BUREŠ, Jiří. Duchcov///Dux: moderní architektrura. Vyd. 1. Duchcov: Pro Muzeum města Duchcova připravilo vyd. NIS Teplice, 2014. 36 s.

Další dělnické a hornické kolonie na Teplicku:

Kolonie Weinmann-Werken ve Světci (Chudeřicích)

Odkazy

Freiwaldovo zahradní město:
litvinov.sator.eu

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

letecký snímek

Foto: Jiří Bureš 08/2009

[IMG]

historická fotografie

Převzato z webu: Historie Litvínovska. http://litvinov.sator.eu/ [cit. 2010-05-03]

[IMG]

historická fotografie

Převzato z webu: Historie Litvínovska. http://litvinov.sator.eu/ [cit. 2010-05-03]

[IMG]

zastavovací plán, z velké části nerealizovaný

Zdroj: SOkA Teplice, Archiv města Duchcova, Stavební agenda, kt. 48

[IMG]

situace celé kolonie

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 811 - půdorys patra

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 811 - půdorys přízemí

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 811 - pohledy

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 812 - přední průčelí

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 818 - přední průčelí

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 818 - zadní průčelí

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 825 - uliční průčelí

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 825 - dvorní průčelí

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 825 - půdorys patra

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 843 - pohled

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 854 - půdorys přízemí

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20

[IMG]

čp. 843 - pohled

Zdroj: NA ČR fond Ministerstvo veřejných prací, prezidium péče o horníky, kt. č. 20