RSS Facebook

Karta stavby 

Návrh přestavby středu Teplic

 
Teplice - centrum
Autor:
Miloslav Matašovský - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1961
Sloh:
mezinárodní styl, bruselský styl
O stavbě

Urbanistická studie asanační přestavby centra měla za úkol vyřešit dopravní fungování středu města, tj. vedení trolejbusových linek a tranzitní dopravu, ale také zvýšit pčet bytů a najít místa pro celoměstskou vybvenost (např. kulturní dům).
Studie počítá s totální demolicí městského jádra, aby mohlo dojít k rekonstrukci infrastruktury a "rozvinutí progresivních metod stavební výroby". Na celé ploše je navržena rozvolněná zástavba panelovou technologií, mezi objekty měla pronikat zeleň lázeňských parků.V centru mělo vzniknout 745 nových bytů namísto 400 demolovaných, v dominantním věžovém domě se plánoval hotel, u jeho paty pak kulturní dům. Čtveřice bodových domů za severojižním průtahem měla centrum zdůraznit v siluetě města.
Centrum mělo obsahovat tři významné uzly: Stalinovo nám. (dnešní nám. Svobody) mělo sloužit správě a administrativě, nám. Zdeňka Nejedlého (Benešovo nám.) mělo soustředit obchod a služby, Mírové náměstí mělo být centrem lázeňství a kultury.

[IMG]

Perspektiva centrálního náměstí

Architektura ČSR, 1961

[IMG]

výřez z perspektivy centrálního náměstí

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1961, s. 107

[IMG]

fotografie modelu

Architektura ČSR, 1961

[IMG]

Perspektiva obchodní ulice (Krupská ul.)

Architektura ČSR, 1961

[IMG]

Situace centra

Architektura ČSR, 1961

[IMG]

Stav jádra města kolem r. 1960

Architektura ČSR, 1961