RSS Facebook

Karta stavby 

Hornický dům v Oseku

 
Sokolská | Osek 530
GPS: 50°37'23.725"N, 13°42'18.014"E
Autor:
František Albert Libra
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1930 - 1935
Sloh:
funkcionalismus
O stavbě

Počátky sociálního bydlení pro horníky sahají v ústeckém kraji až do druhé půlky devatenáctého století, kdy byly stavěny první "baráky". Situace se však stávala čím dál více problematickou, neb počty horníků, kteří bydleli po několika rodinách v jednom bytě ve velmi stísněných podmínkách, stále narůstaly. Proto ve 20. letech bylo rozhodnuto Ministerstvem veřejných prací o tvorbě Fondu pro sociální péči horníků, resp. pod ním zřízeného Hornického stavebního fondu, z kterého měla být financována výstavba důstojného hornického bydlení.

Ve 20. letech se stavěly povětšinou hornické kolonie, jako je ta duchcovská, složené z individuálních domů. Toto řešení se však ukazovalo jako nedostačující, neboť rychlost budování a kapacita těchto kolonií zdaleka nebyla dostatečná. Ve 30. letech tak F.A. Libra navrhl tento hornický dům, určený pro 31 rodin. Byty byly skromné, spíše minimální. Sám Libra se také zabýval teoriemi minimálního bytu, tedy takové dispozice, která umožňuje všechny funkce bytu splnit na co nejmenší ploše. Tato změna přístupu byla ovlivněna i nastupujícím funkcionalistickým smýšlením, které kladlo na první místo funkci a teprve v jejím sledu formu.

Bytový dům je koncipován jako pavlačový s obytnými místnostmi orientovanými přesně k jihu tak, aby bylo zajištěno oslunění bytů. Schodiště jsou umístěna ve dvou rizalitech, obložených kabřincem. Byty obsahují obytnou kuchyň, obývací pokoj s ložnicovým koutem, toaletu, koupelnu a předsíň se skladem uhlí a šatníkem. K domu patřilo i hospodářské zázemí, kde každá rodina měla chlívek s výběhem, po dokončení domu byly v okolí podle Librova projektu provedeny i sadové úpravy. Podobný hornický dům od F.A. Libry byl také postaven v dnes již zaniklých Břežánkách u Bíliny.

Průjezd domu sloužil jako vstup do kolonie rodinných domů, která snad měla být také sestavena z Librových typových projektů, avšak nakonec se realizovalo pouze rozparcelování a jednotlivé domy vznikly podle jiných individuálních projektů.

Bohužel ani tento dům neunikl zateplení fasády a výměně oken za plastová s jinými profily, členěním a otvíravostí a tak je jeho původní čistý vzhled poškozen.


Většina informací převzata z článku Marty Pavlíkové (viz literatura)

Literatura

LIBROVÁ, Eva. Architekt F.A.Libra. Praha 2008

PAVLÍKOVÁ, Marta. František Albert Libra: Hornický dům v Oseku. In: SBORNÍK Národního památkového ústavu v Ostravě 2010: Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích. Ostrava: NPÚ, ú.o.p. v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-85034-58-5.

K tématu dělnického a hornického bydlení: další kolonie na Teplicku:

Kolonie Weinmann-Werken ve Světci (Chudeřicích)

Hornická kolonie v Duchcově ("V Bažantnici")

[IMG]

fotografie domu krátce po dostavbě

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

perspektivní skica jedné z variant

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

výřez z perspektivní skici jedné z variant

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

perspektivní skica ze severní strany

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

perspektivní skica jedné z variant

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

severní pohled

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

výřez ze severního pohledu

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

výřez z jižního pohledu

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

půdorys jednoho bytu podle prováděcí dokumentace

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

skica bytového interiéru (možná nezachycuje interiér oseckého hornického domu)

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

situace, červeně hornický dům a chlévy

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

regulační plán na hornický dům a navazující rodinné domy

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

půdorys chlévů

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

detail provedení schodiště

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

současný stav, pohled od jihovýchodu

Foto: Marta Pavlíková 05/2010

[IMG]

současný stav, pohled od jihu

Foto: Marta Pavlíková 05/2010

[IMG]

současný stav, pohled od severu

Foto: Marta Pavlíková 05/2010

[IMG]

fotografie krátce po dostavbě

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

fotografie krátce po dostavbě

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

fotografie domu krátce po dostavbě

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

fotografie domu krátce po dostavbě

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra

[IMG]

fotografie domu krátce po dostavbě

Zdroj: Archiv NTM, fond 131 Libra