RSS Facebook

Karta stavby 

Experimentální bytové domy Duchcovská-Libušina

 
Duchcovská | Teplice - Řetenice 2370
Duxerstrasse
Spoluautor:
Jaromír Vejl - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Spoluautor:
Jiří Moravec - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1958 - 1961
Sloh:
pozdní funkcionalismus, bruselský styl
O stavbě

Domy vznikly v rámci sídliště Řetenice, plánovaného na konci 50. let. Doktrína socialistického realismu již odezněla a hledalo se, kam se bude bytová výstavba ubírat nadále. V Řetenicích, a na těchto domech konkrétně, se tehdy zkoušela řada principů, které měly v tomto směru být novou cestou.
Ačkoli na první pohled vypadají tyto domy jako paneláky, ve skutečnosti se jedná o monolitické stěnové skelety. Fasáda byla zateplena (!) skelným odpadem ze sklárny v Chudeřicích (pravděpodobně sneseno při novodobé opravě). Dispozice jsou racionální, ale je zřetelná i snaha o zbourání tvarové uniformity - rizality lodžií a kuchyní, "bruselsky" tvarované stříšky výtahových strojoven či rytmus oken na schodištích.
Škoda, že tato mírná invence se u pozdějších paneláků téměř nevyskytuje.
Tyto domy (narozdíl od jiných z dob socialismu) prošly zdařilou rekonstrukcí, která nezrušila jejich původní ideu.
O domě pojednává článek Osmipodlažní obytný dům v Teplicích v časopise Architektura ČSR.

Sídliště v Řetenicích

Sídliště v Řetenicích bylo projektováno od konce padesátých let jako první komplexní projekt moderního sídliště v Teplicích. Celou projekci prováděl kolektiv autorů Krajského projektového ústavu, zpočátku pod vedením architektů Moravce a Vejla, později se do projektu přidali mladí architekti Milan Míšek a Jan Kouba.

Další projekty v rámci řetenického sídliště:

Středisko občanské vybavenosti za nemocnicí

Věžové domy za nemocnicí

Publikováno v
Architektura ČSR, 1961, s. 321-322

[IMG]

nejzápadnější ze 3 domů

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

pohled na komplex domů z křižovatky Duchcovská-Libušina

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

detaily domu

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

detaily domu - ozvěny bruselského stylu

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

detaily domu

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

západní pohled

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1961, s. 321

[IMG]

půdorys typického podlaží

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1961, s. 321

[IMG]

foto z výstavby

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1961, s. 321