RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh na Chlapeckou a dívčí školu v Trnovanech (1. cena)

 
Smetanovo náměstí | Teplice - Trnovany 786
Schillerplatz
Autor:
Friedrich Kick
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1906
Sloh:
secese
Historický název:
Knaben - und Mädchenbürgerschule
O stavbě

S tímto návrhem pražský architekt Friedrich Kick vyhrál soutěž na měšťanskou školu (dnes hotelovou), obsazenou 41 projekty, za což obdržel honorář ve výši 800 rakouských korun.

V návrhu je oddělené křídlo chlapecké a dívčí, které spojují společné prostory - tělocvična a reprezentativní aula. Zvolený styl vídeňské secese dokládá, jak silně byl Kick ovlivněn svým učitelem Otto Wagnerem. Kompozice celé budovy vrcholí dvěma věžovitými rizality, přesahujícími celou hmotu stavby. Ústřední část průčelí tvoří okna dvoupatrové auly, lemované vysokými pilastry, zakončenými alegorickými sochami. Takové pompézní řešení průčelí je pro tvorbu Wagnerových žáků typické.

Projekt nakonec dopadl podobně, jako většina impozantních projektů v soutěžích - nebyl realizován, zřejmě z důvodu finanční náročnosti, a byl postaven dle návrhu jiného, nám neznámého, architekta.

Kde mohla stavba stát

Mapy.cz

Publikováno v:

Der Architekt : Wiener Monatshefte für Bauwesen und dekorative Kunst. 1906, s. 82.

[IMG]

perspektivní pohled

Der Architekt, 1906, s.80

[IMG]

situace s půdorysem, uprostřed je patrná centrální aula

Der Architekt, 1906, s.80

[IMG]

pohled z náměstí

Der Architekt, 1906, s.80

[IMG]

výřez z pohledu

Der Architekt, 1906, s.80