RSS Facebook

Karta stavby 

ZŠ Maxe Švabinského (Česká obecná škola)

 
Maxe Švabinského | Teplice - centrum 1743
Dr Ecknerstrasse, Klecandova
Autor:
Milan Babuška
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1926
Sloh:
klasicizující moderna, folklorismus
Historický název:
Česká obecná škola pro chlapce a dívky
Lidový název:
Švabinka
O stavbě

Česká obecná škola je jedinečnou ukázkou "trumfování" mezi Čechy a Němci v meziválečných Teplicích. Nedaleko od reálky (dnešního gymnázia), manifestu německé kultury, nechtěli Češi postavit žádné ořezávátko. Proto byl stavbou pověřen jeden z nejuznávěnějších architektů té doby - Milan Babuška. Návrh však kvůli nevelkému stavebnímu programu vyznívá spíše skromně a národní obsah byl přidán spíše jako ozdoba v podobě sgrafit s lidovými motivy od neznámého autora. Budovu zdobí i sousoší Matka škola od sochaře Pekárka (snad Josefa?).
O významu a prestiži zakázky svědčí i to, že návrh zahrady, která se bohužel do dnešních dnů nedochovala, byl svěřen velikánovi zahradní architektury Josefu Kumpánovi.

Další české školy na Teplicku (výběr)
Odkazy

Stránky školy

[IMG]

čelní pohled

Foto: T/T 03/2011

[IMG]

zadní trakt

Foto: T/T 03/2011

[IMG]

sousoší Matka škola od sochaře Pekárka (Josefa?)

Foto: T/T 03/2011

[IMG]

sgrafito s obrazem z českého venkova (autor neznámý, signováno E.R.B. 1926)

Foto: T/T 03/2011