RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh na Reálnou školu (zakoupený projekt)

 
Čs. dobrovolců | Teplice - centrum
Forstgasse
GPS: 50° 38' 16.669" N, 13° 49' 22.206" E
Spoluautor:
Heinrich Fanta
Spoluautor:
Karl Freymuth
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1902
Sloh:
historismus, secese
Historický název:
Konkurrenzprojekt für die k. k. Staats-Realschule
O stavbě

Jako všechny teplické soutěže té doby i soutěž na reálku byla přehlídkou současných trendů v architektuře. Konzervativnější část soutěžních projektů reprezentoval právě tento návrh architektů Fanty a Freymutha, žáků Otto Wagnera. V soutěži byl označen motem "FF".

Většina projektů byla v základních rysech podobná v tom, že umísťovaly reprezentační průčelí na osu Zelené ulice a vytvářely tak pohledovou vazbu gymnázium-radnice (tato vazba bude pravděpodobně po staletích zrušena novoustavbou obchodního centra Galerie). Počítalo se s novou ulicí podél východního průčelí, směrem do dnešní ulice U Zámku. Právě k této nové ulici jsou v tomto projektu umístěny aula a tělocvična. Zbytek budovy je řešen jako klasický dvojtrakt, podobně jako vítězný projekt Rudolfa Bitzana.

Publikováno v

Wiener Bauindustrie-Zeitung. Vídeň: Verlag Alexander Dorn, 1902, 20. ročník(č. 11).

Další projekty ze soutěže

Projekt W. Bürgera, motto "Der deutschen Jugend in deutscher Stadt ein deutsches Haus", I. cena, realizováno

Projekt R. Bitzana, motto neznámé, cena neudělena

Kde mohla stavba stát

Mapy.cz

Údaje o soutěži
Termín odevzdání 7.5.1902 18:00
Vyhlašovatel Město Teplice
Omezení pro architekty německé národnosti
Přihlášených projektů 55
Porotci (výběr) Adolf Siegmund (architekt a starosta Teplic), Johann David Ferber (teplický stavitel), Robert Stübchen-Kirchner (teplický stavitel, ředitel keramické školy), Prof. Karl König (vídeňský architekt)
Honoráře 1500 K, 1000 K, 750 K
1. cena Wenzel Bürger, Saská Kamenice; "Der deutschen Jugend in deutscher Stadt ein deutsches Haus"
2. cena Arthur Streit, Rudolf Sowa, Vídeň; motto neznámé
3. cena Oskar Unger, Vídeň; motto neznámé
Zakoupené projekty

Ernst Lindner, Theodor Schreier, Vídeň; "Nicht schlecht, aber...", 400 K

Karl Freymut, Heinrich Fanta, Vídeň; "FF im Kreise", 400 K

Franz Kästner, Teplice, "Eine idee"; 400 K

Další známé projekty Rudolf Bitzan, motto neznámé
Realizováno dle 1. cena
[IMG]

severní průčelí, levá nástupní osa umístěna do Zelené ulice

Repro z: Wiener Bauindustrie-Zeitung. 11.12.1902, 20. roč, č. 11, s. 83-88.

[IMG]

východní fasáda s okny tělocvičny a auly, podél této fasády byla plánována nová ulice

Repro z: Wiener Bauindustrie-Zeitung. 11.12.1902, 20. roč, č. 11, s. 83-88.

[IMG]

západní fasáda do ulice Alejní/Allee-Gasse

Repro z: Wiener Bauindustrie-Zeitung. 11.12.1902, 20. roč, č. 11, s. 83-88.

[IMG]

půdorys přízemí, velká místnost vpravo je tělocvična, velká místnost zhruba uprostřed kreslírna

Repro z: Wiener Bauindustrie-Zeitung. 11.12.1902, 20. roč, č. 11, s. 83-88.

[IMG]

půdorys 1. patra, velká místnost vpravo je aula (Festsaal), velká místnost zhruba uprostřed kreslírna

Repro z: Wiener Bauindustrie-Zeitung. 11.12.1902, 20. roč, č. 11, s. 83-88.

[IMG]

řez, vpravo lze nad sebou vidět tělocvičnu a aulu

Repro z: Wiener Bauindustrie-Zeitung. 11.12.1902, 20. roč, č. 11, s. 83-88.

[IMG]

řez

Repro z: Wiener Bauindustrie-Zeitung. 11.12.1902, 20. roč, č. 11, s. 83-88.