RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Heinrich Fanta

 

1877 Vídeň (Rakousko)

1941 Brno

O autorovi

Vystudoval architekturu na Vysoké škole technické ve Vídni (1896–1900) a po studiích zde krátce působil coby asistent na katedře užitkových staveb. V roce 1904 se odstěhoval do Liberce a vyučoval na Státní průmyslové školy v Liberci. Během svého libereckého pobytu si otevřel vlastní architektonickou kancelář společně s M. Kühnem. Za první světové války se v hodnosti velitele účastnil stavby železnice v tyrolském Val di Fiemme (Itálie). Po skončení války byl jmenován řádným profesorem katedry užitkových staveb na Německé vysoké škole technické v Brně, kde přednášel pozemní stavitelství a v letech 1924–25 a 1931–33 se stal děkanem fakulty architektury, později zde i rektorem. Byl dlouholetým předsedou Mährisches Kunstverein (Moravského uměleckého spolku) v Brně.

Stavby v libereckém okrese

Liberec : Reichenberg

Stavby na jiných místech

Administrativní budova firmy Juta GmbH v Praze (1921)
Oberländerova vila v Úpici (1922)
Správní budova a turbínová hala přádelny v Hronově (1925), spolupráce E. Tranquillini
Vila Oskara Nowotneho v Broumově (1927–28)
Buxbaumova vila v Úpici (1932)

Literatura:

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
ŘIČÁNKOVÁ, Alena: Sakrální architektura Maxe Kühna a Heinricha Fanty v Liberci. Praha 2010. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění Saur Allgemeines Künstler Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 36, Ezeoke-Faradje, München-Leipzig 2003.
VYBÍRAL, Jindřich: Z „druhého“ proudu brněnské kultury – Heinrich Fanta a další. In Bulletin Moravské galerie v Brně 1993, roč. 49, s. 100-103.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Archiweb:
www.archiweb.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Stavby autora

[IMG]

1902 Soutěžní návrh na Reálnou školu (zakoupený projekt)