RSS Facebook

Karta stavby 

Důl President Masaryk v Břežánkách

 
Břežánky
gemeinde Briesen
Autor:
Milan Babuška
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1927
Sloh:
funkcionalismus, moderna
Historický název:
důl Konrad Henlein, důl Stalingrad, důl Mír
O stavbě

Čeští architekti se dostávali k realizacím v severních Čechách hlavně prostřednictvím státních zakázek. Československé státní doly tak svěřily návrh budov hlubinného dolu "President Masaryk" profesoru Milanu Babuškovi, který ho pojal ve funkcionalistickém stylu. Dravost průmyslové doby se odráží spíše jen v perspektivní skice, reálná kompozice areálu je symetrická a tedy spíše klasičtější. Uspořádání budov směřuje k hlavnímu akcentu - dvěma protilehlým těžním věžím. Konstrukčně jde o ocelový skelet, vyzdívaný cihlami a doplněný rozsáhlými prosklennými plochami a betonovými prvky, vracejícími stavbě statický ráz.

Obec Břežánky byla zlikvidována v roce 1972 i s dolem Masaryk (Mír), který ustoupil bílinskému povrchovému velkolomu.

Literatura

ZÍCHA, Zdeněk. Fotografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje. 1. vyd. Ústí nad Labem: CDL Design, 2005, 263 s. ISBN 80-902-2786-4.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Odkazy

Fotogalerie Důl Mír v Břežánkách | Zdař Bůh.cz

[IMG]

pohled na těžní věže pravděpodobně v 70. letech 20. století, kdy důl nesl jméno Mír

Převzato z: http://www.zdarbuh.cz/hornictvi-v-obrazech/foto/fotogalerie-dul-mir-v-brezankach/

[IMG]

perspektivní kresba

Zdroj: Archiv NTM, fond Babuška Milan

[IMG]

výřez z perspektivní kresby

Zdroj: Archiv NTM, fond Babuška Milan

[IMG]

fotografie z 30. let

Repro z: Zícha, Zdeněk. Forografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2005.

[IMG]

fotografie z 30. let

Repro z: Zícha, Zdeněk. Forografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2005.

[IMG]

fotografie z 30. let

Repro z: Zícha, Zdeněk. Forografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2005.

[IMG]

výstavba těžní věže

Repro z: Zícha, Zdeněk. Forografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2005.

[IMG]

solárium

Převzato z: http://www.zdarbuh.cz/hornictvi-v-obrazech/foto/fotogalerie-dul-mir-v-brezankach/

[IMG]

letecký snímek areálu z 50. let

Zdroj: kontaminace.cenia.cz

[IMG]

situace areálu dolu, uprostřed šipkou označeny dvě jámy, nad kterými se tyčily těžní věže

Repro z: Zícha, Zdeněk. Forografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2005.

[IMG]

pohled na báňskou mapu s dolem Masaryk (za války Konrad Henlein) a zaniklé obce Břežánky (Briesen), Břešťany (Preschen) a Jenišův Újezd (Langugest)

Zdroj: Česká geologická služba, báňské mapy