RSS Facebook

Karta stavby 

Česká škola v Košťanech

 
Komenského náměstí | Košťany 351
GPS: 50°39'11.075"N, 13°45'0.120"E
Autor:
Antonín Moudrý
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1924 - 1925
Sloh:
česká moderna
Aktuální název:
Základní škola Košťany
Historický název:
Česká škola, Škola Zdeňka Nejedlého (1948-1953)
O stavbě

České menšinové školy se v německých severních Čechách dařilo stavět až za první republiky díky štědré podpoře československého eráru. K takovýmto zakázkám pak byli zváni výhradně čeští architekti. Tímto případem je i škola v Košťanech, postavená po dlouholetém boji české menšiny za vlastní školu. Areál školy je kompozičním vyvrcholením Komenského náměstí. Již při pohledu z něj je zřetelné osové uspořádání celého školního areálu, v jehož středu se nachází socha J.A. Komenského a vstupní přízemní sloupový portikus, lemovaný dvěma třípatrovými rizality, které vlastně zakrývají štítové stěny hlavních křídel budovy. Symetrická kompozice je ještě podtržena sníženými hmotami postranních křídel.

Další české školy na Teplicku (výběr)
  • ZŠ Maxe Švabinského (Česká obecná škola)
  • ZŠ na Metelkově náměstí
  • První české reálné reformní gymnázium v Duchcově
  • Obecná škola v Sobědruhách (dnes součást ZŠ Maršovská)
  • Obecná škola v Dubí-Bystřici
  • Masarykova škola v Krupce
  • Škola v Radovesicích (zaniklá)
Odkazy

Historie školy na stránkách ZŠ Košťany

Článek Boj za českou školu v Košťanech na stránkách města Košťany

[IMG]

fotografie školy z 30. let

Zdroj: http://www.kostany.cz/wp/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Hist_Skola.jpg

[IMG]

vstup do školy se sochou J. A. Komenského

Foto: Pavel Vondra 2010

[IMG]

vstup do školy se sochou J. A. Komenského

Foto: Pavel Vondra 2010

[IMG]

pohled na školu z Komenského náměstí

Foto: Pavel Vondra 2010

[IMG]

pohled na školu z Komenského náměstí

Foto: Pavel Vondra 2010

[IMG]

pohled od západu

Foto: Pavel Vondra 2010

[IMG]

škola v 90. letech 20. století

http://www.kostany.cz/?attachment_id=410