RSS Facebook

Karta stavby 

Návrh lázeňského ústavu v Šanově

 
Šanovský park | Teplice - Šanov
Kaiserpark, Schönauer Parkanlagen, Konzertplatz, Šanovské sady, Koncertní sad, Sady Čs. armády
Spoluautor:
Milan Míšek - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Spoluautor:
Míťa Hejduk - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Účel stavby:
Lázeňská stavba
Výstavba:
1972
Sloh:
nový brutalismus
O stavbě

Po uvolněnějších 60. letech přišlo období normalizace, které s sebou místo osvěžujícího návratu k moderně přineslo spíše estetiku nového brutalismu, vyznačující se tvorbou svébytných monumentálních staveb jen s malým přihlédnutím k jejich okolí. Do tohoto proudu se řadí i tento nerealizovaný projekt na lázeňský ústav, který měl vzniknout na okraji lázeňského parku a nahradit "dožitý" lázeňský dům Jirásek. Komponován měl být ze tří hmot - uprostřed sedmipodlažní zalomená hmota ubytovacího křídla, po stranách pak nižší hmoty jídelny a balneoprovozu. Měl tvořit jeden areál s Městskými lázněmi, jejichž existující sportoviště měl též využívat. Zřejmě díky rozsáhlé přestavbě centra města již nebyla (možná naštěstí) pro realizaci tohoto projektu chuť ani prostředky - náklady této stavby měly činit až 180 milionů Kčs.

Není náhodou, že nám tento projekt připomene mostecký magistrát nebo ústecký KV KSČ (dnes krajský úřad), autorem všech těchto monumentálních staveb je stejný architekt - Míťa Hejduk.


V časopise Architektura ČSR jsme se v roce 1972 mohli o tomto projeku dočíst toto:

"Hmotové a kompoziční řešení vychází ze snahy o citlivé zapojení objektu do dnešní okolní zástavby a přirozeného terénního útvaru. Vytváří přechod z údolí Šanova do vyvýšené části městského středu. Spolu s historickou dominantou neogotického kostela, ekonomické školy v Havlíčkových sadech a mohutnou hmotou Kamenných lázní bude nejvýraznější architekturou lázeňského areálu. Budova dotvoří soubor lázeňských budov tohoto prostoru a stane se výraznou objemovou architekturou celého areálu s významným postavením ve městě. Vlastní architektura je založena na principu kontrastu teras lůžkové části k horizontální hmotě terapeutické části - lůžková část je uvolněna v podnoží pro uplatnění parkové zeleně v průhledech. Budou použity kvalitní a trvanlivé materiály a hmoty. Navrhuje se maximální prosklení, zejména v terapeutické části, kde se vytváří kontrast k horizontálám teras u pokojů vertikálními předsazenými panely. Již v této části studie k projektovému úkolu jsou dány předpoklady pro výrazné uplatnění výtvarných děl drobné architektury a sadových úprav."

Publikováno v

HOLUB, Zdeněk. Lázeňský ústav v Teplicích. In Architektura ČSR: Revue svazu čs. architektů. 1972, s. 105-107.

[IMG]

fotografie modelu

Repro z: Architektura ČSR, 1972, s. 105

[IMG]

jižní pohled

Repro z: Architektura ČSR, 1972, s. 105

[IMG]

půdorys přízemí; v severní části jídelna, v jižní balneoterapie, v ústřední části průchod mezi parkem a Českobratrskou ulicí

Repro z: Architektura ČSR, 1972, s. 105

[IMG]

situace; vlevo nahoře jsou Městské lázně

Repro z: Architektura ČSR, 1972, s. 105