RSS Facebook

Karta stavby 

Živnostenská pokračovací škola

 
Teplice
Autor:
Adolf Foehr
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1929
Sloh:
purismus s prvky tradicionalismu a expresionismu
Historický název:
Gewerbliche Fortbildungsschule
O stavbě

Významný německý architekt Adolf Foehr, činný především v Praze, působil na severu Čech spíše v jiných městech (Liberec, Litoměřice), jedním projektem se však dotkl i Teplic, pro něž vypracoval návrh živnostenské pokračovací školy. Návrh se datuje do roku 1929 a představuje další doklad Foehrova profesního vývoje na přelomu 20. a 30. let, kdy se jeho styl zjednodušuje a dosahuje purističtějšího, až konstruktivistického rázu.

Dá-li se z dostupné skici soudit, navržený monumentální objekt se vyznačuje puristicky hladkou, nezdobnou fasádou. Způsobem příznačným pro německé architekty působící na českém území propojuje prvky tradicionalistické, jež zde zastupuje historizující element boční věže, s moderním, expresionistickým laděním, které projektu dodává asymetrický půdorys a osová nesouměrnost celého objektu: průčelí je mírně konkávní podle toho, jak kopíruje linii svahu před sebou, dojem dynamičnosti a rozpohybovanosti stavební hmoty dodává návrhu odsazení centrálního korpusu vpravo od středu průčelí. Korpus navíc charakterizuje vyšší počet pater, než je tomu u zbytku stavby, a vytváří dojem rizalitu, který ovšem do popředí vystupuje pouze z jedné strany, zatímco na druhou průčelí plynule pokračuje, pouze o jedno patro nižší. Tvarovou nerovnoměrnost jednotlivých součástí objektu navíc podtrhuje umístění věže do jeho levého čelního rohu bez párového protějšku a rytmizované traktování oken (u ústřední části objektu pásová přerušovaná úzkými, jednodílnými, u bočních křídel budovy pravidelné dvojice jednoduchých čtvercových oken).

Návrh nebyl nikdy realizován a známo není ani zamýšlené umístění objektu ani to, kdo projekt financoval. Jako možné umístění připadá v úvahu mimo jiné temeno Letné. Připojená skica navržené stavby tak zůstává jedinou drobnou stopou, kterou Adolf Foehr v Teplicích zanechal.

[IMG]

skica návrhu

Zdroj: Bauten und Entwürfe aus Fünfundzwanzig Jahren Architekt Baurat Adolf Foehr, 1934