RSS Facebook

Karta stavby 

Dům "Donarseck" v Trnovanech

 
Scheinerova, Nedbalova | Teplice - Trnovany 759
Scheinerova: Lehmann-Strasse; Nedbalova: An der Christuskirche, Obere Beethoven-Strasse
GPS: N 50.655347; E 13.840258
Autor:
Fritz Hühnl
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1905 - 1906
Sloh:
historismus, norimberský sloh, secese
Historický název:
Donarseck, Zum Reichstag von Augsburg
Lidový název:
dům s drakem
O stavbě

Dům "Donarseck", čili "Donarův roh" nese své jméno podle germánského boha Donara, známějšího pod severským jménem Thor. Název domu měl být podle stavební dokumentace "Augsburgský říšský sněm", v pozdějších adresářích se ovšem vyskytuje název "Donarseck", tedy "Donarův roh". Ke změně ideje domu muselo dojít již během výstavby, štuková výzdoba na fasádě obrácené ke kostelu, zachycuje boha Donara s jeho základním atributem – bojovým kladivem Mjöllni v boji s hadem Midgardsormem. Autorem tohoto výjevu byl Elvir Otto, návrhář keramiky, který pracoval mimo jiné i pro vyhlášenou značku Amphora. Výjev s Donarem byl o patro výš na nároží doplněn reliéfem draka pod nárožním arkýřem, který se stal symbolem této části Trnovan a který nezapře určitou podobnost s draky na vázách Amphory. Je tak možné, že autorem některých štuků na Hühnlových domech byl sám Eduard Stellmacher, jenž je výhradním autorem váz s námětem draka. Na severním průčelí domu se nacházel reliéf, zřejmě zobrazující boha Heimdalla, Donarova syna, dujícího na troubu Gjallarhorn před svým nebeským hradem Himmelsburg (Himinbjörg). Rovněž autorství tohoto reliéfu je neznámé, lze však předpokládat účast Elvira Otta.

Celková asymetrická kompozice domu s řadou nahodile umístěných prvků a secesí ovlivněnými štuky vyvažuje germánskou vážnost slohu a připomíná nám, že se přecijen nacházíme v době vzestupu secese.

Dům byl známý především díky plastice draka pod arkýřem v třetím patře. Je také součástí skupiny domů ve starých Trnovanech, zvaných "malý Norimberk", které navrhl architekt Fritz Hühnl.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Co byl "malý Norimberk"

Trnovany se na přelomu 19. a 20. století rychle změnily z vesnice na plnohodnotné město. Jedním z lidí s velkým podílem na tomto přerodu byl architekt Fritz Hühnl, který navrhl řadu domů, inspirovaných německu historií, dějinami evangelické víry i germánskou mytologií. Mezi architekty bylo tehdy módou označovat tento styl jako "norimberský" či "staronorimberský", proto se této části města později říkalo "malý Norimberk".

Další stavby "malého Norimberka"

Kristův kostel

Asgard

Friesen a Körner

Říšský sněm ve Wormsu

Huttenhaus

Linde

Lotsenblick

Wittenberg a Eisenach

Jahnburg

Guts Muts

Walther von der Vogelweide

Literatura o Trnovanech a trnovanské keramice

SCOTT, Richard L, Jan MERGL, Lenka MERGLOVÁ PÁNKOVÁ a Richard BINSTADT. Ceramics from the house of Amphora: 1890-1915. Sidney, Ohio: Richard L. Scott, 2004, 347 s. ISBN 09-747-3770-4.

ZYKMUND, Jan, Radim NEUVIRT a Petr ŠPAČEK. Turn. Česko: Europrinty, 2010, 401 s. ISBN 978-80-254-8772-3.

VLČEK, Pavel a Jaroslava GLOGAROVÁ. Secesní keramika ze sbírek Krajského muzea v Teplicích. Teplice: Krajské muzeum, 1983.

[IMG]

Pohled na skupinu domů naproti evangelickému kostelu

Zdroj: Bayerisches Nationalarchiv

[IMG]

Pohled na skupinu domů naproti evangelickému kostelu

Zdroj: soukromá sbírka

[IMG]

pohled na východní fasádu ze stavební dokumentace

Zdroj: archiv stavebního úřadu v Teplicích

[IMG]

pohled na severní fasádu ze stavební dokumentace

Zdroj: archiv stavebního úřadu v Teplicích

[IMG]

fotografie krátce před demolicí

Foto: Jiří Čáp 1985

[IMG]

fotografie krátce před demolicí

Foto: Jiří Čáp 1985

[IMG]

drak pod arkýřem, jeho autorem by mohl být Eduard Stellmacher

Foto: Jiří Čáp 1985

[IMG]

výjem z germánské mytologie - bůh Donar v boji s hadem, autorem reliéfu je Elvir Otto

Převzato z http://www.kryl.kat.cz/trnovany/trnovany.htm

[IMG]

výjev z germánské mytologie - bůh Heimdall před nebeským hradem

Foto: Jiří Čáp 1985