RSS Facebook

Karta stavby 

Česká státní pojišťovna a Okresní finanční správa

 
Mírové náměstí | Teplice - centrum 3057
Autor:
Jiří Suchomel - (SIAL)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1980 - 1992
Sloh:
nový funkcionalismus
Aktuální název:
Česká pojišťovna
O stavbě

Budova byla projektována v rámci celkové regenerace bloku mezi Krupskou ulicí a Mírovým náměstím. Rozdělena je na dva samostatné provozy - pojišťovnu a bývalou finanční správu.

Publikováno v:

Česká státní pojišťovna a Okresní finanční správa. In Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. 1988, 3, s. 50. [článek]

[IMG]

fasáda ke kolonádě

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

fasáda do vnitrobloku

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

půdorys vstupního podlaží

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 50

[IMG]

jižní fasáda - od kolonády

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 50

[IMG]

severní fasáda - z vnitrobloku

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 50