RSS Facebook

Karta stavby 

Regenerace bloku Krupská - Mírové náměstí

 
Krupská | Teplice - centrum
Graupnergasse
Autor:
Michael Brix - (SIAL)
Autor:
Martin Rajniš - (SIAL)
Spoluautor:
Otakar Binar - (SIAL)
Spoluautor:
Emil Přikryl - (SIAL)
Spoluautor:
Jiří Suchomel - (SIAL)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1979 - 1989
Sloh:
neofunkcionalismus, postmoderna
O stavbě

Území bloku mezi Krupskou ulicí a Mírovým náměstím bylo v plánech z 50. a 60. let určeno k asanaci a zcela nové výstavbě (viz Návrh na přestavbu centra z roku 1961). V tomto duchu byly také nekoncepčně provedeny demolice některých objektů, především na jižní straně bloku - do dnešního Mírového náměstí. V sedmdesátých letech ale došlo k revizi záměrů v městském centru a v novém územním plánu se již počítalo v tomto prostoru s víceméně tradičním městským blokem.

Regenerace spočívala v dostavbě asanované jižní strany v podstatě do původního půdorysu "integrovanými městskými domy", doplnění mezer v Krupské ulici, a sadovnickou úpravu vnitrobloku. Úkolem byl pověřen progresivní ateliér SIAL. Urbanistický návrh vycházel ze studie M. Brixe a M. Rajniše, projekty jednotlivých domů byly rozděleny mezi další architekty. Součástí projektu byly mimojiné: Pojišťovna od Jiřího Suchomela, bytový dům od Tomáše Bezpalce, ubytovna a hotelový dům od Otakara Binara, ale i bytový dům se Solunou od Emila Přikryla. Byly zpracovány i projekty na rekonstrukce domů v Krupské ulici (Klub Spektrum, obch. dům Vřídlo).

Celý projekt vyniká svou citlovostí k městu, blok působí v těchto místech přirozeně, především je tento způsob práce vítaným osvěžením po období velkoplošné soliterní výstavby. Realizaci projektu zastavila sametová revoluce. Změnily se vlastnické poměry, a například hotelový dům na rohu náměstí Mírového a Svobody zůstal věčným staveništěm. Také úprava vnitrobloku nebyla provedena a jeho stav je nadále tristní, ačkoli jde o veřejný prostor.

Razantním zásahem by v blízké budoucnosti měla být stavba obchodního domu, snad se podaří uchránit zbylé měšťanské domy od plánované demolice.

Publikováno v:

Teplický kaleidoskop, In Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. 1988, 3, s. 44.

[IMG]

situace bloku

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

axonometrie celého bloku

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

pohled na uliční průčelí do Krupské, 1. část

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

pohled na uliční průčelí do Krupské, 2. část

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

bytový dům v Krupské ulici, Emil Přikryl

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

banka, Tomáš Strnadel

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

bytový dům u divadla, Otakar Binar

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

bytový dům, architekti Tomáš Bezpalec a Karel Doubner

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

ubytovna, Otakar Binar, původně bylo počítáno s parcelou vedle býv. hotelu Radnice

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44

[IMG]

rekonstrukce klubu Spektrum, architekti Tomáš Bezpalec a Karel Doubner

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1988, 3, s. 44